Xoay dọc thiết bị của bạn để xem trang này nhé :)

Nhằm cám ơn sự ủng hộ và luôn đồng hành của khách hàng dành cho Gamota, Thiên Long Kiếm dành tặng những phần quà giúp quý khách trải nghiệm Thiên Long Kiếm tốt hơn, thoải mái hơn.

 • 1. Đối tượng: Toàn bộ khách hàng có tài khoản ID Appota đã từng nạp tiền vào các game của Gamota từ 10,000 vnđ trở lên (tính từ 1/1/2015 đến thời điểm tạo nhân vật).
 • 2. Thời gian sự kiện: Bắt đầu từ 01/09/2020 đến khi có thông báo mới (Sự kiện có thể tạm dừng, thay đổi vì lý do vận hành).
 • 3. Chương trình tri ân: Quý khách hàng có tài khoản thuộc đối tượng của chương trình khi đăng nhập vào trang sự kiện báo danh sẽ nhận được quà tặng tương ứng. Quà tặng sẽ được gởi qua Thư vào nhân vật đã báo danh (trong vòng 30 phút sau khi báo danh thành công). Mỗi tài khoản chỉ được nhận quà 01 lần duy nhất. Có 06 gói quà tặng tương ứng với tổng tiền nạp vào các game của Gamota, chi tiết như sau :
 • 4. Các bước tham gia
  1. Bước 1: Tạo nhân vật trong game
  2. Bước 2: Báo Danh: Đăng nhập vào trang sự kiện, chọn nhân vật đã tạo ở bước 1 -> Báo danh
  3. Bước 3: Nhận Quà (click chọn nút Nhận Quà được kích hoạt tương ứng với tổng tiền đã nạp vào Gamota trong thời gian quy định của sự kiện).
  4. Bước 4: Vào game nhận thư quà (30 phút sau khi Nhận Quà trên trang sự kiện tại bước 3).